Ausstellung Museum für angewandte Kunst
1990, Öl / Sperrholz, Eisen, Aluminium, Motor, Wand bemalt
v.l.: Mensch, Tier, Sache, Glck, variabel